เตือนสว.งดให้ความความเห็นถอดสุเทพ

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 13:38 น.
เตือนสว.งดให้ความความเห็นถอดสุเทพ
"นิคม" เตือน สว.งดให้ความเห็นคดีถอดถอนสุเทพ ชี้ เสี่ยงเข้าข่ายขัดข้อบังคับเรื่องความเป็นกลาง

นิคม
นิคม

 

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา กล่าวระหว่างการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาขั้นกระบวนการถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ สส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ออกจากตำแหน่งว่า ขอความร่วมมือสว.ระวังการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนของวุฒิสภาเพราะอาจเข้าข่ายขัดข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อที่124 ซึ่งกำหนดให้สว.ต้องวางตัวเป็นกลางและเที่ยงธรรม ไม่กล่าวหรือแสดงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ซึ่งข้อความหรือความเห็นอันจะทำให้การพิจารณาและการวินิจฉัยของที่ประชุมต้องเสียความยุติธรรมไปได้ เช่น การวิพากษ์ต่อสาธารณะในการดำเนินคดีหรือพยานหลักฐานของฝ่ายใดในลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อความเป็นกลางในคดี เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ98 ต่อ 1 เสียง เห็นชอบให้นายสุเทพ สามารถนำคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยกคำร้องการกล่าวหาพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ศปภ.) ได้แต่งตั้งสส.พรรคเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศปภ.มาหักล้างข้อกล่าวหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีมติชี้มูลว่านายสุเทพมีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 265และ266จากการดำเนินการให้สส.พรรคประชาธิปัตย์เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวัฒนธรรม โดยกำหนดทั้งนายสุเทพและป.ป.ช.แถลงเปิดคดีต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่ 7 ก.ย.ต่อไป

นายสุเทพ กล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีเกิดขึ้นหลังจากที่ป.ป.ช.ได้ดำเนินการพิจารณาคดีนี้ไปแล้วทำให้ไม่ได้นำมาเป็นข้อหักล้างในขั้นตอนของป.ป.ช.

ด้าน นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการป.ป.ช. ซึ่งได้รับมอบหมายจากป.ป.ช. ชี้แจงว่า พยานหลักฐานที่นายสุเทพนำมายื่นเพิ่มเติม เป็นหลักฐานที่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของป.ป.ช.มาก่อน ทางป.ป.ช.จึงไม่ขัดข้องหากจะนำมาพิจารณาในวุฒิสภา