โปรดเกล้าฯ นิคม เป็นประธานวุฒิสภา

วันที่ 23 ส.ค. 2555 เวลา 13:50 น.
โปรดเกล้าฯ นิคม เป็นประธานวุฒิสภา
โปรดเกล้าฯ นิคมไวยรัชพานิช เป็นประธานวุฒิสภาแล้ว จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ 24 ส.ค.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2555 มีมติให้ นายนิคม ไวยรัชพานิช ส.ว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานวุฒิสภา ล่าสุดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายนิคม เป็นประธานวุฒิสภาแล้ว โดยทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานวุฒิสภา ที่ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ในวันที่ 24 ส.ค. เวลา 08.09 น.