เตือน!อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สส.ลำพูน

วันที่ 17 ส.ค. 2555 เวลา 10:07 น.
เตือน!อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สส.ลำพูน
กกต. เตือนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. เขต 2 จ.ลำพูน 19 ส.ค. นี้ นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดลำพูน   แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เป็นวันเลือกตั้ง ว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2  จังหวัดลำพูน ที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งไว้ จำนวนทั้งสิ้น 399 คน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-15.00 น.

โดยสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอป่าซาง, หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง, หอประชุมอำเภอทุ่งหัวช้างสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง, หอประชุมอำเภอลี้สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอลี้ และหอประชุมอำเภอเวียงหนองล่องสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอเวียงหนองล่อง

อย่างไรก็ตามหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้า  ในเขตเลือกตั้งไว้ แต่ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 มีเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้   ยังมีสิทธิ ไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-15.00 น.ได้นอกจากนี้ในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 นั้น กฎหมายยังห้าม จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 24.00 น. ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นายประพันธ์ กล่าวในที่สุด