เลือดล้างเท้า

วันที่ 17 มี.ค. 2553 เวลา 22:28 น.
ไม่เคยเห็น ก็ได้เห็น เมื่อมีการเอาเลือดไปสาดที่ทำเนียบฯ พรรคประชาธิปัตย์ และบ้านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ทั้งหมด จะเป็นคุณไสย เคล็ดลางก็ว่ากันไป

แต่ประวัติศาสตร์ในอดีต มีเรื่องเกี่ยวกับเอาเลือดล้างเท้าเหมือนกัน โดยต้องบอกว่าข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนี้

กษัตริย์เขมร พระยาละแวก ในช่วงที่บ้านเมืองไทยถูกรุกรานจากพม่า ก็ใช้เป็นโอกาสเข้าปล้นชายแดนไทยเสมอมา

หลังจากที่สำเร็จศึกกับพม่าแล้ว สมเด็จพระนเรศวร เคยมีพระสัจจาที่จะทำโทษโดยพิธีปฐมกรรม กับกษัตริย์เขมรให้จงได้ จึงได้กรีธากองทัพไทย ไปตีเมืองเขมร และให้จับพระยาละแวกมาเข้าเฝ้า

พระองค์ท่านทรงพระราชดำรัสถามว่าท่านเป็นถึงกษัตริย์ เมื่อมีใจใฝ่หาจะขยายดินแดน ไฉนจึงไม่ยกทัพมาทำศึกให้สมกับชายชาติกษัตริย์เล่า การลักลอบโจมตีในลักษณะโจรที่ท่านทำมานั้น ไม่สมควรอยู่

พระยาละแวกกราบขออภัยโทษ แต่สมเด็จพระนเรศวรปฏิเสธ เหตุที่ทรงมีพระวาจาที่จะลงโทษในฐานะกษัตริย์ที่กล่าวไว้ แต่รับอุปการะ พระราชวงศ์ของพระยาละแวก

ในพิธีปฐมกรรมสมเด็จพระนเรศวร ทรงให้สร้างศาลาสองชั้น พระองค์ประทับอยู่ชั้นบน ในชั้นล่างให้ทำพิธีตัดพระเศียรพระยาละแวก เลือดที่พุ่งออกมาเอาพานรอง และขึ้นถวาย

สมเด็จพระนเรศวรได้เอาพระโลหิตพระยาละแวก มาล้างพระบาท ตามพิธีกรรม

การที่แดงเอาเลือดตัวเองให้รัฐบาลและอภิสิทธิ์เหยียบ สงสัยจะตกวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ก็หน้ามืดตามัวไปหน่อย

หรือก็อาจเป็นกรรมเก่าผสมกรรมใหม่ ดันไปเป็นพวกฮุนเซน พญาละแวกเสียนั่น

ทุกอย่างเลยเกิดด้วยเหตุแห่งผลกรรมดังที่เห็น!!!