โปรดเกล้าฯพล.ต.อ.อดุลย์เป็นผบ.ตร.

  • วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 18:24 น.

โปรดเกล้าฯพล.ต.อ.อดุลย์เป็นผบ.ตร.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งพล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว เป็นผบ.ตร.คนใหม่ มีผล 1 ตุลาคม 2555

มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

สำหรับ พล.ต.อ.อดุลย์ นับเป็น ผบ.ตร. คนที่ 9 เกิดเมื่อ 8 เมษายน 2497 จบนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 29 เคยผ่านงานสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลปัจจุบันวางตัว เป็นเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อวางระบบแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมรั้งเก้าอี้ รอง ผบ.ตร. ก่อนก้าวขึ้นเป็น ผบ.ตร.

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ