ขุนค้อนวอนเอาธรรมะนำการเมือง

วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 17:20 น.
สมศักดิ์แนะนักการเมืองใช้ธรรมะบริหารประเทศเพื่อให้ชาติเดินหน้าต่อไปได้

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ โครงการ “ฉลองพุทธชยันตรี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ว่า ปัญหาของบ้านเมืองขณะนี้ เป็นเพราะการเมืองไทยคิดหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว มีแต่กิเลส จึงทำให้บ้านเมืองไม่เจริญ ดังนั้น อยากให้นักการเมืองใช้การเมืองนำหน้า เพื่อเอาชนะกิเลส สังคมก็มีแต่ความสงบ เมื่อคนไทยมีแต่ความรัก ความเมตตาต่อกัน สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้น

“เหตุการณ์ซึ่งเป็นปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมา ประชาชนเขามองอย่างไม่สบายใจ ผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดอีก ดังนั้น ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นหันหน้าเข้าสู่ธรรมะ การเมืองต้องใช้ธรรมะนำหน้า เพื่อให้ประเทศไทยไปรอด และยิ่งสถานการณ์ขณะนี้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาให้กับการเมืองไทย” นายสมศักดิ์ กล่าว