สภาฉลองพุทธชยันตรีถวายราชินีครบ 80 พรรษา

  • วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 15:58 น.

สภาจัดงานฉลองพุทธชยันตรี 2600 ปี เพื่อถวายราชินีครบรอบ 80 พรรษา พร้อมนิมนต์พระ 449 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อเวลา 14.20 น. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ โครงการ “ฉลองพุทธชยันตรี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” และเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตรี 2600 ปี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ในฐานะรักษาการประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสส.รัฐบาลและฝ่ายค้าน นายสุชน ชาลีเครือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตประธานวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการระดับสูงของทั้ง 2 สภา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในพิธีนายสมศักดิ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นายนิคม ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ธรรมาธิปไตยคนไทยเป็นสุข

โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการ จำนวน 449 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ได้ถวายต้นกล้าไม้กากระทิง ซึ่งเป็นไม้มงคลที่พระศรีอริยเมตไตรยประทับนั่งตรัสรู้ภายใต้ร่มไม้นี้ในอนาคต ให้แก่พระสังฆาธิการเพื่อนำไปปลูกยังวัดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ประชาชนทั่วไปด้วย

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ