ทหารเฮปรับเงินเดือนเท่าป.ตรี

วันที่ 07 ส.ค. 2555 เวลา 21:19 น.
ครม.เห็นชอบปรับเงินเดือนทหารเทียบเคียงขรก.ป.ตรี 1.5หมื่นบาท            นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ครม.อนุมัติการปรับอัตราเงินเดือนแลกบรรจุและการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบของกระทรวงกลาโหมโดยให้มีการปรับเงินเดือนรวมรายได้ 15,000 บาท  เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน  ที่ได้มีการปรับเงินเดือนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1.5 หมื่นบาท และผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวช. และปวส.) ได้รับการปรับรายได้เพิ่มขึ้นตามระดับคุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกัน             นายอนุสรณ์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ ให้มีการปรับอัตราเงินดือนกรณีพลทหารประจำการ(พลอาสาสมัคร) ซึ่งเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนได้รับเงินเดือนระดับ ป. 1 ในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่เท่ากันหรือสูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมที่ได้รับอยู่ก่อนการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนแล้วแต่กรณี                 นายอนุสรณ์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป จะมีการยกเลิกบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2555 และกำหนดการได้รับเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ให้เป็นไปตามคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนตามบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคล ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารท้ายกฎกระทรวง ตามตารางอัตราเงินเดือนดังนี้  .ตารางอัตราเงินเดือน 1 ม.ค.  2556 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.  2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 2. ตารางอัตราเงินเดือน 1 ม.ค.  2557 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป