ป.ป.ช.ออกกฎบังคับ 45 บิ๊กขรก.เปิดบัญชีทรัพย์สิน

วันที่ 06 ส.ค. 2555 เวลา 17:39 น.
ป.ป.ช.ออกกฎบังคับ 45 บิ๊กขรก.เปิดบัญชีทรัพย์สิน
ป.ป.ช.ออกประกาศบังคับ  45 บิ๊กขรก.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ปปท.-ปปง.-น.1’ โดนด้วย

นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ป.ป.ช.ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 45 ตำแหน่งต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง 577 คน

นายปรีชา กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องให้ตำรวจ สรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ด้วย เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ และสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปพัวพันกับการทุจริตได้ โดยจะต้องยื่น 3 ครั้ง คือเมื่อเข้ารับตำแหน่ง เมื่อออกจากตำแหน่ง และเมื่อออกจากตำแหน่งครบ 1 ปี และเหตุที่ให้ประกาศดังกล่าว มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. ก็เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เตรียมตัว ที่สำคัญอยากให้ผ่านการแต่งตั้งโยกย้ายไปแล้ว จะได้ไม่เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ

สำหรับ 45 ตำแหน่งที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินตามประกาศป.ป.ช.ประกอบด้วย 1.ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)2.ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 3.คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 4.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5.ผู้ว่าราชการจังหวัด 6.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 7.ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 8.ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 9.ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 10.ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

11.ผู้บังคับการตำรวจจราจร 12.ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 13.ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล 14.ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 15.ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 16.ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 17.ผู้บังคับการปราบปราม 18.ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง 19.ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ 20.ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว

21.ผู้บังคับการตำรวจน้ำ 22.ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 23.ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 24.ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 25.ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ 26.ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 27.ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 28.ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 29.ผู้บังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง

30.ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 31.ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 32.ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 33.ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด 34.สรรพากรภาค 35.สรรพากรพื้นที่ 36.ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 37.สรรพสามิตพื้นที่ 38.ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 39.ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ 40.ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

41.ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 42.ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 43.ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 44.ผู้อำนวยการสำนักงาน ศุลกากรภาค และ 45.นายด่านศุลกากร