ยุทธศักดิ์เผยเวิร์คชอปดับไฟใต้

วันที่ 05 ส.ค. 2555 เวลา 14:31 น.
ยุทธศักดิ์เผยเวิร์คชอปดับไฟใต้
พล.อ.ยุทธศักดิ์เผยกอ.รมน.กับสมช.ร่วมร่างแผนยุทธศาตร์ดับไฟใต้ชงเวิร์คชอป8ส.ค.นายกฯสั่งการเองพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวถึง การประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ โดยมีน.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมว่า จะเชิญฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ศอ.บต. และรัฐมนตรีทั้ง 17 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งตัวแทนที่ลงไปทำงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งการประชุมจะเริ่มเวลา 14.00 น. เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอแผนการปฏิบัติการว่าจะดำเนินงานอย่างไร          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน. )จะเป็นผู้ร่างแผนร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ก่อนส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ในฐานะ รอง ผอ.รมน.พิจารณาเป็นรูปร่างในลักษณะแผ่นชาร์ทถึงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสิ่งใดที่ยังเป็นช่องว่าง ซึ่งจะสั่งการให้กระชับมากขึ้นกว่าเดิม โดยต่อไปนายกฯจะเป็นผู้สั่งการเอง