เฉลิมหนุนตั้งคณะศึกษาก่อนแก้รธน.

วันที่ 01 ส.ค. 2555 เวลา 16:08 น.
รองนายกฯเห็นด้วยตั้งคณะทำงานศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนใช้กลไกมหาดไทยทำเวทีสานเสวนา

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การที่พรรคร่วมรัฐบาลมีมติตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 2550 ซึ่งเรื่องดังกล่าวการสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมามีแนวทางว่าต้องศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้งส่วนกลางและส่วนตนให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหนังสือสอบถามความชัดเจนในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ และมอบหมายนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสานเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าแม้ศาลจะมีคำสั่งไม่ชะลอให้ดำเนินการได้ แต่ก็ควรแก้ไขรายมาตราจะง่ายกว่าการมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)