สภาฯดึงผู้ตรวจฯสอบจริยธรรม

วันที่ 31 ก.ค. 2555 เวลา 13:58 น.
สภาฯดึงผู้ตรวจฯสอบจริยธรรม
สภาฯประสานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมสอบจริยธรรมรัฐสภา วางกรอบระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อแบ่งอำนาจการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการกำหนดกรอบในการตรวจสอบของสมาชิกรัฐสภาได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปวางกรอบและร่างแนวทางการทำงานว่ากรณีปัญหาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาลักษณะใดบ้างควรเป็นหน้าที่ของใครระหว่างสภาฯ วุฒิสภา หรือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อน

“ในเรื่องจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาต่อไปจะต้องแบ่งระดับความรุนแรงในปัญหาว่าจะให้สภาฯ วุฒิสภา หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ เช่น การใช้กำลัง การใช้วาจาไม่สุภาพ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำหนดอย่างชัดเจนก็นัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมของสภาฯ วุฒิสภา และผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป”นายสมศักดิ์กล่าว

นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ในเบื้องต้นผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาฯก็ควรให้องค์กรนั้นดำเนินการด้วยตัวเองไปก่อนจากนั้นค่อยแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบว่าการไต่สวนมีความคืบหน้าอย่างไร เพราะในบางครั้งอาจจะมีกรณีที่มีผู้นำเรื่องมาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

“ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเตรียมนำเสนอร่างกรอบแนวทางดังกล่าวกลับมาเสนอต่อที่ประชุม 3 ฝ่ายเพื่อวางกรอบให้ตรงกันว่ากรณีไหนเข้าข่ายรุนแรง ไม่รุนแรง หรือเรื่องไหนควรส่งมาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบหรือสภาฯจะเป็นผู้ตรวจสอบเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนในการทำงาน” นายประวิช กล่าว