โยนแกนนำพท.เคาะแก้รธน.31ก.ค.

วันที่ 30 ก.ค. 2555 เวลา 13:46 น.
โยนแกนนำพท.เคาะแก้รธน.31ก.ค.
วิปรัฐโยนเผือกร้อน แก้รธน. ปรองดอง ให้แกนนำพรรคร่วมตัดสินใจวันพรุ่งนี้ แพลมหากเดินหน้าโหวตวาระ 3 เสี่ยงสูง

อุดมเดช
อุดมเดช

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญวันที่ 1 ส.ค. โดยนายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานวิปยอมรับว่าได้มีการหารือถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร่างพ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ แต่เนื่องจากแต่ละคนเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น สมควรให้นำประเด็นสำคัญทั้งสองเรื่องส่งให้แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ได้พิจารณาตัดสินใจซึ่งจะมีการประชุมกันวันพรุ่งนี้ เวลา 16.,00 น. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์         

“วิปเป็นตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น  ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร่างพ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ ถือเป็นประเด็นสำคัญ  ควรให้แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งจะมีการนัดหารือกันวันพรุ่งนี้”   นายอุดมเดช กล่าว

ประธานวิปรัฐบาล  กล่าวว่า     ที่ประชุมวิปรัฐบาลได้ถกความพร้อมก่อนเปิดสภาสมัยสามัญวันที่ 1 ส.ค.  โดยนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์  ปรธานสภาได้แจ้งจะมีการประชุมวาระพิเศษ  ซึ่งไม่มีการบรรจุวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติอย่างแน่นอน ดังนั้น ขอให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) ที่ประกาศว่า ทันทีที่เปิดสภาหากมีการบรรจุร่างพ.ร.บปรองดองจะมาชุมนุมขอให้สบายใจได้ไม่มีการบรรจุวาระพ.ร.บ.ปรองดองอย่างแน่นอน 

ส่วนจะมีการถอนร่างพ.ร.บ.ปรองดองออกไปหรือไม่ ที่ประชุมวิปไม่ได้หารือ ซึ่งต้องถามพรรคร่วมรัฐบาลและผู้เสนอร่างด้วย   ขณะเดียวกันเพื่อสร้างบรรยากาศปรองดอง ก็อยากเรียกร้องให้ฝ่ายค้านได้เสนอร่างกฎหมายปรองดองเข้ามาด้วย

ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งประเมินแนวทางที่จะดำเนินการต่อ  ทั้งการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3  การแก้ไขรายมาตรา โดยที่ประชุมเห็นว่า หากมีการลงมติวาระ 3  เกรงว่า จำนวนเสียงของสมาชิกรัฐสภาลงมติไม่เหมือนเดิม เพราะกังวลใจต่อการใช้ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ  

“หากลงมติวาระ 3 ก็จะมีผู้ไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68  ที่เปิดช่องให้ผู้ร้องเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครอง ได้อีกเรื่อยๆ   ทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องล่าช้าเสียหาย” นายอุดมเดช กล่าว    

นายอุดมเดช กล่าวว่า   ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรามีความเห็นว่า ควรจะแก้ไขบางมาตรา เพราะถ้าแก้ไขมากมาตราก็ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญกินเวลาออกไป ซึ่งในส่วนของการแก้ไขรายมาตราก็ต้องมาคุยกันว่ามีมาตราใดบ้าง

นายอุดมเดช  กล่าวว่า กรณีการลงประชามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นว่าจะลงประชามติก่อนหรือหลังสสร.ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะที่ผ่านมาหลังมีการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการลงประชามติอยู่แล้ว   แต่หากทำประชามติก่อน ประชาชนก็ไม่รู้ว่าแก้ไขเรื่องใดประเด็นใด  

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต