ขุนค้อนแจงของบสสร.พันล้าน

วันที่ 30 ก.ค. 2555 เวลา 12:45 น.
ประธานสภาฯแจงของบให้ส.ส.ร.พันล้านเพื่อเตรียมความพร้อม ชี้ ถอนร่างแก้291ก็ต้องคืนเงินเช่นกัน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เสนองบประมาณจากคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อใช้กับสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)จำนวน 1,000 ล้านบาท ว่า งบประมาณดังกล่าวต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อน  เพราะถ้าถึงเวลาแล้วอาจจะไม่ทันการ และเป็นไปตามขั้นตอน เพราะตอนนี้ถึงการลงมติวาระ 3 จึงต้องมีการของบประมาณตรงนี้ไว้รองรับ และสมมติว่ามีการถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ออกไปตรงนี้งบประมาณก็ต้องถอนออกไปด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเป็นการเตรียมการเท่านั้นเอง