วุฒิสภาเร่งเดินหน้าถอดถอน ‘สุเทพ’

วันที่ 27 ก.ค. 2555 เวลา 13:22 น.
วุฒิสภาเร่งเดินหน้าถอดถอน ‘สุเทพ’
วุฒิสภาเร่งเดินหน้าถอดถอน ‘สุเทพ’ แม้ไม่มีปธ.วุฒิสภา เลขาวุฒิฯ ชี้ พิจารณาคำร้องป.ป.ช. เหตุอำนาจถอดถอนเป็นของสภาสูงอยู่แล้ว นิคม เผย ต้องใช้ 90 เสียงถึงสอยได้            

นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า วุฒิสภาสามารถพิจารณาคำร้องขอถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรรณ สส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในข้อหาแทรกแซงราชการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 และ 268 แม้ว่าพล.อ.ธีรเดช มีเพียร จะพ้นจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาทำให้วุฒิสภาไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา เพื่อรับคำร้องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)มาตรา 272                “ถึงในรัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่ประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับคำร้องและจัดให้มีการประชุมวุฒิสภา แต่เมื่อไม่มีประธานวุฒิสภาในขณะนี้โดยมีเพียงแค่รักษาการประธานวุฒิสภาก็สามารถที่จะเดินหน้าพิจารณาเพราะอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งทางการเมืองเป็นอำนาจโดยตรงของวุฒิสภา” นางนรรัตน์ กล่าว                 ด้านนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ในฐานะรักษาการประธานวุฒิสภา กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการพิจารณาคำร้องขอถอดถอนนายสุเทพจะเป็นไปตามกระบวนการของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 โดยหลังจากที่ได้รับสำนวนการชี้มูลจาก ป.ป.ช. จะมีการนัดประชุมสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณา เบื้องต้นต้องให้ นายสุเทพ มาชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ามีประเด็นใดหรือมีพยานใหม่ที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ก่อนห้สว.ลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่คาดกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 30 วันโดยการจะถอดถอนนายสุเทพต้องใช้เสียง 3 ใน 5 ของวุฒิสภาหรือประมาณ 90 เสียง                 ทั้งนี้ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 กำหนดขั้นตอนกระบวนการการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ว่าเมื่อประธานวุฒิสภาได้เอกสาร รายงาน และความเห็นของกรรมการ ป.ป.ช.ทีมีมติชี้มูลแล้วต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนและกำหนดให้ประชุมนัดแรก ภายใน 20 วันนับแต่ที่ได้รับรายงานและความเห็นกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อกำหนดวันแถลงของกรรมการ ป.ป.ช., ผู้ถูกกล่าวหา แสะพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยาน                การพิจารณาของวุฒิสภา สามารถเป็น 4 วาระ คือ วาระที่ 1 ให้ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงเปิดสำนวนและให้ผู้กล่าวหาหรือผู้แทนของผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนโดยไม่มีการซักถาม หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาว่าควรจะมีการซักถามผู้เกี่ยวข้องในประเด็นใดอีก วาระที่2 จะเป็นช่วงการซักถามในประเด็นปัญหาที่ได้กำหนดไว้แล้วตั้งแต่วาระที่หนึ่ง                 วาระที่3 การแถลงปิดสำนวนโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.และผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้สามารถยื่นคำแถลงปิดสำนวนได้ทั้งเป็นหนังสือ หรือ วาจา โดยกำหนดระยะเวลายื่นคำแถลง ภายใน 7 วันและ วาระที่ 4 การลงคะแนนเสียงถอดถอน ภายใน 3 วันนับแต่วันแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจา หรือพ้นกำหนดยื่นคำแถลงการณ์ปิดสำนวนเป็นหนังสือ สำหรับการลงคะแนนจะทำโดยวิธีลับ