logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เต้นไม่ไปอวยพรวันเกิดแม้วที่ฮ่องกง

เต้นไม่ไปอวยพรวันเกิดแม้วที่ฮ่องกง

24 กรกฎาคม 2555

ณัฐวุฒิย้ำแก้รธน.ต้องเกิดในสภาแฉคนบางกลุ่มกำลังใช้ทุกเครื่องมือล้มรัฐบาลติดภารกิจไม่ไปอวยพรวันเกิดทักษิณ

ณัฐวุฒิย้ำแก้รธน.ต้องเกิดในสภาแฉคนบางกลุ่มกำลังใช้ทุกเครื่องมือล้มรัฐบาลติดภารกิจไม่ไปอวยพรวันเกิดทักษิณ

เต้นไม่ไปอวยพรวันเกิดแม้วที่ฮ่องกง ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และแกนนำกลุ่มนปช. เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปตรงกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องรอดูคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญก่อน
และกลุ่มนปช.ก็ต้องหารืออีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ เพื่อความชัดเจนเป็นเอกภาพ

อย่างไรก็ตามส่วนตัวยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเกิดขึ้นโดยการดำเนินการของรัฐสภา ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกิดขึ้นจากการรัฐประหาร เต็มไปด้วยอุปสรรคและกับดักมากมายสำหรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อีกทั้งเป็นแหล่งรวมของความขัดแย้งทางการเมือง

ความจริงสถานการณ์การเมืองขณะนี้ที่มองข้ามไปไม่ได้ คือมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามใช้ทุกเครื่องมือในการโค่นล้มรัฐบาล โดยมีรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องมือของคนกลุ่มนั้นไปด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงในระบอบประชาธิปไตย การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นไปตามกับดักของคนกลุ่มนี้

ทั้งนี้ คงไม่เดินทางไปฮ่องกง เพื่อร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพราะติดภารกิจในช่วงนั้นพอดี ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีถือเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีไม่มีใครก้าวล่วงได้และต้องยอมรับการตัดสินใจ