สมช.เผยเต็งเส่งพร้อมรับกลับผู้อพยพ

วันที่ 24 ก.ค. 2555 เวลา 09:03 น.
สมช.เผยเต็งเส่งพร้อมรับกลับผู้อพยพ
สมช. การันตีดูแล 1.2 แสนผู้อพยพภัยสงครามอย่างดี "เต็ง เส่ง" รับปากเร่งจัดความพร้อมรับกลับเมียนมาร์ 

พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่าจากการเดินทางมาเยือนของนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการดูแลผู้อพยพจากภัยสงคราม จำนวน 1.2 แสนคนที่อาศัยชั่วคราวตามศูนย์พักพิง 9 แห่งบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมาร์ โดยเห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศเมียรนมาร์ดีขึ้นควรส่งตัวผู้อพยพดังกล่าวกลับประเทศ 

อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลเมียรนมาร์ ระบุว่าทางรัฐบาลยังไม่พร้อม และขอเวลาในการเตรียมการความพร้อมในการรับผู้อพยพดังกล่าวกลับ พร้อมกับขอให้รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยทาง สมช.ได้รายงานให้รัฐบาลเมียรนมาร์ทราบว่าฝ่ายไทย ร่วมกับสำนักงานผู้ว่าการใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม หรือ ยูเอ็นเอชซีอาร์ องค์กรสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้อพยพอย่างดี

สำหรับการดูแลผู้อพยพดังกล่าว เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษาและการฝึกอาชีพด้วยการช่วยเหลือจากภาคเอกชนที่เข้ามาฝึกอบรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไว้ยังชีพ เพื่อประโยชน์ในอนาคตหากมีการส่งตัวกลับพลเมืองเหล่านี้จะได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองไม่ต้องหลบหนีเข้าประเทศไทยอีก

พล.ต.อ.วิเชียร กล่าวว่าทางรัฐบาลไทย-เมียรนมาร์ เห็นพ้องในการเปิดด่านตามแนวชายแดนไทย - เมียนมาร์ โดยทางเมียนมาร์ ให้คำมั่นว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนและจัดเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อนำไปสู่การเปิดด่านถาวร เช่น ด่านกิ้วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่ , ด่านบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และด่านบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี หรือเปิดจุดผ่อนปรนที่ตะโกบน จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

บทความแนะนำ