ปูมอบ3กระทรวงเร่งแก้มือเท้าปาก

วันที่ 21 ก.ค. 2555 เวลา 10:33 น.
ปูมอบ3กระทรวงเร่งแก้มือเท้าปาก
รมว.สาธารณสุข ยอมรับยอดผู้ป่วยโรคมือเท้าปากเพิ่ม ยันสถานการณ์ไม่รุนแรง ไม่พบกลายพันธุ์ แนะประชาชนรักษาสุขอนามัย

ยิ่งลักษณ์-วิทยา
ยิ่งลักษณ์-วิทยา

นายวิทยา บุรณศิริ  รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ให้มีการทำงานรวมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ปัญหา และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โดยเป็นการป้องกันในเชิงรุก ซึ่งควรมีการแจ้งให้กับประชาชนทราบ และปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข ขณะที่การระบาดของโรคนั้น เนื่องมาจากเด็กไม่มีภูมิคุ้มกัน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ที่มีการแพร่กระจายเชื่อโรคอย่างรวดเร็ว ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าปีนี้ มีอัตราผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ หากโรงเรียนใดตรวจพบว่า มีนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้เป็นดุลพินิจของทางโรงเรียน ในการสั่งปิดการเรียนชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า หากผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างระมัดระวังแล้ว จะลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยอย่างแน่นอน

ด้านนพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การระบาดของโรคดังกล่าวในปีนี้ไม่ได้มีเพิ่มขึ้น แต่มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบการเฝ้าระวังและให้มีการติดตามผล  อย่างไรก็ตามยังไม่พบผู้ติดเชื้อรุนแรงจนทำให้ถึงเสียชีวิต ต่างจากปีก่อนๆที่มีผู้เสียชีวิต ดังนั้นในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดูแลป้องกันให้ดีที่สุด ซึ่งโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ แต่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กเล็ก และในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศชื้นทำให้เกิดการแพร่ของเชื้อไวรัสได้ง่าย

"ยืนยันว่าเชื้อนี้ไม่มีการกลายพันธุ์ แต่อาจจะมีการแยกแยะสายพันธุ์ย่อยใหม่ๆได้...เรามีการสุ่มตัวอย่างดูว่าเชื้อมีความรุนแรงหรือไม่ ซึ่งโรคนี้โอกาสติด 1 ใน 10,000  ปีนี้มีความเสี่ยงมากขึ้น เพราะโอกาสเด็กอายุมากกว่า 5 ขวบก็ติดได้" นพ.พรเทพ กล่าว

พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า อาการของโรคมือเท้าปาก มีทั้งที่อาการไม่รุนแรง คือ มีไข้ต่ำ มีตุ่มใส แต่หากอาการรุนแรง มีไข้สูงเกิน 2 วัน ควรพบแพทย์ เพราะการมีไข้สูงมีโอกาสเป็นได้ทั้งโรคมือเท้าปาก หรือโรคไข้เลือดออก ดังนั้น หากพบเด็กมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้สูง อาการซึม เซ เกร็ง ควรรีบพบแพทย์  ส่วนวิธีป้องกัน คือการดูแลความสะอาดทั้งของใช้ในบ้าน รวมถึงสุขอนามัย