ปูหารือนายกฯเยอรมันเพิ่มมูลค่าการค้า

  • วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 20:23 น.

ปูหารือนายกฯเยอรมันเพิ่มมูลค่าการค้า

"ยิ่งลักษณ์"ถึงเยอรมัน เข้าหารือกับ "แองเกล่า แมร์เคิล" นายกฯเยอรมัน มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้า-การลงทุนสองประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนางแองเกล่า แมร์เคิล นายกรัฐมนตรี เยอรมนีให้การต้อนรับ พร้อมนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ

จากนั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ร่วมหารือกับนางแมร์เคิลระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดย นายกฯเยอรมัน ได้กล่าวต้อนรับ นายกฯรีไทย พร้อมแสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มีเศรษฐกิจเติบโตเข้มแข็ง การพัฒนาประชาธิปไตย สร้างความปรองดอง และลดการขัดแย้ง รวมทั้งการสร้างเสริมบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียน

จากการหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายพอใจปริมาณการค้าระหว่างกันที่เพิ่มขึ้น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน โดยใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีจะเยือนไทยในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเจรจาและดำเนินการเพื่อร่วมมือกันผลักดันการค้าและการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี ไทยต้องการร่วมมือกับเยอรมนีเพิ่มเติมด้านการรับรองและพัฒนามาตรฐานสินค้าอาหารไทย เพื่อลดการตีกลับการส่งออกอาหารไทยไปยุโรป โดยไทยเสนอให้เยอรมนีร่วมกับไทยตั้งจุดตรวจคุณภาพสินค้าในประเทศไทยก่อนที่จะมีการส่งออก เพื่อลดความสูญเสียในเรื่องค่าขนส่ง

นอกจากนี้นายกฯยังได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเยอรมันเข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกล ซึ่งรัฐบาลไทยมีมาตรการจูงใจทางภาษีให้แก่นักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งเห็นพ้องเร่งผลักดันเดินหน้าการเจรจาการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และสำหรับประเด็นเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

ด้านความร่วมมือเศรษฐกิจสีเขียว ไทยสนใจร่วมมือกับเยอรมนีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือที่เกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย อุตสาหกรรม และประชาชน ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเยอรมนีด้านเเศรษฐกิจสีเขียว

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์มีกำหนดการเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2555 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพัฒนาการประชาธิปไตยและศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน และบทบาทสำคัญของไทยในภูมิภาคอาเซียน

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ