พท.ยังไม่สรุปโหวตแก้รธนฯ.วาระ3

  • วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 17:28 น.

พท.ยังไม่สรุปโหวตแก้รธนฯ.วาระ3

เพื่อไทยย้ำเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ แต่ยังไร้ข้อสรุปโหวตวาระ3-ทำประชามติหรือไม่ ขอ รอคำวินิจฉัยกลาง-ส่วนตนของศาลก่อน

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคาถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยได้ข้อสรุปว่าขณะนี้คำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ จึงไม่อาจวิเคราะห์หรือหาข้อสรุปที่จะโต้แย้ง คัดค้าน หรือดำเนินการตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้

"พรรคเพื่อไทยยังไม่สรุปว่าจะมีการจัดทำประชามติตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะความเห็นดังกล่าวไม่ใช่คำวินิจฉัยที่ต้องผูกพันทุกองค์กรตามรัฐะรรมนูญมาตรา 216 ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่าต้องการรอคำวินิจฉัยส่วนตน และคำวินิจฉัยกลางที่จะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน"นายพร้อมพงศ์กล่าว

นายพร้อมพงศ์ กล่าวอีกว่า  กระบวนการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั่งนี้มีองค์ประกอบสำคัญจาก สส.พรรคเพื่อไทย พรรคร่วมรัฐบาล และสว. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะรีบหาข้อยุติในขณะนี้ เพราะยังมีเวลาก่อนที่จะเปิดประชุมสภาในวันที่ 1 ส.ค.

อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันในข้อคัดค้านที่ได้แถลงไว้ต่อศาลรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็น คือ 1.เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องไว้วินิจฉัยตามมาตรา 68 และ 2.ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมยืนยันว่าพรรคยังคงมีจุดยืนที่เป็นนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 50 เพราะถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้ใช้อำนาจของตนเอง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ