เด็กพท.โวยถูกวางยาแก้รธน.ทั้งฉบับ

  • วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 13:14 น.

เด็กพท.โวยถูกวางยาแก้รธน.ทั้งฉบับ

เด็กเพื่อไทยโวยศาลรัฐธรรนูญวางยาตัดตอนแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ชี้ ทำประชามติก่อนเป็นไปได้ยากในทางปฎิบัติ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย   แถลงว่า ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ไปทำประชามติหากจะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้น เมื่อพิจารณาดูรัฐธรรมนูญมาตรา 165เกี่ยวกับการทำประชามติ แล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้ในข้อเท็จจริง เพราะมีการกำหนดว่าการออกเสียงประชามติจะต้องได้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง แต่ไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ ซึ่งขณะนี้ประชากรไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมีอยู่ 42 ล้านเสียง ดังนั้นเสียงข้างมากจะต้องได้เดิน 21 ล้านเสียงซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะขนาดสมัยพรรคไทยรักไทยที่ได้ ส.ส.จำนวน 378 คน ยังได้แค่ 19 ล้านเสียง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ