เรืองไกรยถอน317ส.ส.-ส.ว.ล้มการปกครอง

วันที่ 14 ก.ค. 2555 เวลา 18:44 น.
เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยอมถอนเรื่องวินิจฉัยส.ส.-ส.ว. 317 คน ล้มการปกครองจากศาลรัฐธรรมนูญ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา ในฐานะผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส.ส. ส.ว. 317 คน มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เป็นการล้มล้างการปกครองฯตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่ กล่าวว่า จากคำวินิจฉัยที่ออกมา แม้จะมีเนื้อหาในหลายส่วนขัดกันเองอยู่มาก แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับทุกองค์กรแล้ว ตนก็พร้อมที่จะถอนเรื่องดังกล่าวออกจากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญข้อที่ 23 เมื่อผู้ร้องเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา แม้ศาลฯยังไม่มีคำสั่งว่าจะจำหน่ายคดีหรือไม่ เพราะคำร้องดังกล่าวถือเป็นการร้องต่อเนื่องจาก 5 คำร้องเดิม และคำร้องเพิ่มเติมของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรฯและพวก เพื่อให้ยุบทั้ง 6 พรรคที่มีส่วนร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในเมื่อศาลฯวินิจฉัยเช่นนั้นแล้วจะไปดึงดันทำไม จบก็คือจบ ส่วนกลุ่มของ พล.ต.จำลอง จะเดินหน้าต่อไปก็เรื่องของเขา

อย่างไรก็ตามจากบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญวางไว้ แต่ตนจะขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลาง ที่ยกคำร้องกรณีการดำรงตำแหน่งของนายชัช ชลวร และนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบหรือไม่ ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป