จุรินทร์โพสต์เฟซบุ๊คแนะถอนร่างแก้รธน.

วันที่ 14 ก.ค. 2555 เวลา 13:07 น.
จุรินทร์โพสต์เฟซบุ๊คแนะถอนร่างแก้รธน.
จุรินทร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค แนะรัฐเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ถอนร่างพ.ร.บ.ปรองดอง ออกจากสภา

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda ระบุว่า คําวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ มีความชัดเจนในตัวอยู่เเล้วว่า ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ หากไม่ผ่านการทําประชามติ จึงส่งผลให้ร่างเเก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับของรัฐบาลตกไป ฉะนั้น หากยังจะนําไปลงมติในวาระ 3 ต่อ ฝ่ายค้าน ก็จะไม่ร่วมลงมติด้วย เพราะเป็นการกระทําผิดกฎหมาย พร้อมมองว่า รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ ทํา 2 เรื่องเร่งด่วนก่อน คือ ยุติการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมือง ด้วยการระงับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการถอน พ.ร.บ.ปรองดอง ออกจากวาระของสภา ส่วนอีกเรื่อง รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอาทิ เศรษฐกิจ ของแพง พืชผลการเกษตรราคาตกตํ่า หรือ การป้องกันนํ้าท่วม ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่แท้จริงของรัฐบาล และสําคัญเร่งด่วนกว่าการแก้รัฐธรรมนูญ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์