รัฐจัดงบประกันตัวเสื้อแดงเพิ่ม68ล้าน

วันที่ 08 ก.ค. 2555 เวลา 18:35 น.
รัฐจัดงบประกันตัวเสื้อแดงเพิ่ม68ล้าน
"กรมคุ้มครองสิทธิฯ"เผยครม.อนุมัติงบเพิ่ม  68 ล้านบาทประกันเสื้อแดง  เล็งของบเพิ่มประกันนักโทษผิดมาตรา 112

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายพิทยา  จินาวัฒน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กล่าวถึง กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้กระทรวงยุติธรรมใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีวางเพลิงเผาศาลากลางและคดีที่เกี่ยวพันกับการก่อความไม่สงบทางการเมืองเมื่อปี 2553  ภายหลังงบประมาณที่ได้รับอนุมัติก้อนแรกจำนวน 43 ล้านบาท ถูกนำไปใช้ประกันตัวผู้ต้องขังเสื้อแดงจนหมดแล้วว่า  ครม. ได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน  68.2 ล้านบาท ให้กองทุนยุติธรรมนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวตามแนวทางสร้างความปรองดองของรัฐบาล

ทั้งนี้จะทำให้กระทรวงยุติธรรมสามารถชี้แจงต่อส.ส.ฝ่ายค้านได้ว่า การช่วยเหลือประกันตัวผู้ต้องขังเสื้อแดงจะไม่กระทบหรือเบียดบังการให้ความช่วยเหลือคนยากจนที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเป็นการทั่วไป เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบฯกลางมาให้เป็นกรณีพิเศษแยกจากงบที่จัดสรรให้ประจำปี

นายพิทยากล่าวว่า การที่ต้องเตรียมเงินประกันจำนวนมากผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องโทษหนัก เพราะมีพฤติกรรมรุนแรง   ศาลจึงตั้งหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้สูงตั้งแต่ 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท และ 3.8 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่องการประกันตัวได้ทำงานกันอย่างรอบคอบ มีการประสานให้สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังทุกรายอย่างละเอียด เพื่อยื่นแสดงให้ศาลเห็นถึงความจำเป็นที่ควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เช่น ประวัติการเจ็บป่วย ครอบครัวต้องขาดผู้นำ ที่สำคัญต้องมีหลักประกันที่ค่อนข้างแน่ชัดว่าหลังได้รับการประกันตัวจำเลยจะไม่หลบหนี เพราะเงินที่นำมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์เป็นงบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของจำเลย

นายพิทยา ยังกล่าวถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความผิดตามม. 112 ว่า  ได้มีการคำนวณวงเงินประกันตัวผู้ต้องขังคดี ม.112 ประมาณ 2-3 ราย โดยเทียบเคียงกับคดีเดียวกันในอดีตแล้วส่งเรื่องให้ครม.อนุมัติงบประมาณในการยื่นประกันตัวครั้งนี้ด้วย แต่การจะให้ประกันหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล หากงบดังกล่าวไม่ได้ใช้ในการประกันตัวก็ต้องส่งคืนให้รัฐบาล

ด้านนายนรินทร์พงศ์  จินาภักดิ์  นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่  9 ก.ค.นี้ ผู้ต้องขังเสื้อแดงที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ดำเนินการยื่นของประกันตัวต่อศาลจังหวัดมหาสารคามจำนวน 9 คน หลักประกันรายละ 1 ล้านบาท จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว  หลังได้นำเงินไปส่งมอบเป็นหลักทรัพย์ต่อศาลเมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา  ดังนั้นขณะนี้จึงเหลือผู้ต้องขังเสื้อแดงที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำประมาณ 30 คน ซึ่งบางส่วนได้ยื่นเรื่องต่อศาลไปแล้วแต่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา  

"หลังการช่วยเหลือเรื่องการประกันตัวผู้ต้องขังเสื้อแดงจนครบแล้ว  สมาคมทนายความฯร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ฯจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับม. 112 เป็นกลุ่มต่อไปทันที  ซึ่งขณะนี้มีผู้ต้องขังกระทำผิดม. 112 จำนวน 2-3 ราย ที่รอการช่วยเหลือให้ปล่อยตัวชั่วคราว"นายนรินทร์พงศ์กล่าว