logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
มท.ทำรายการเศรษฐกิจพอเพียงฯ

มท.ทำรายการเศรษฐกิจพอเพียงฯ

04 กรกฎาคม 2555

มหาดไทยเซ็นเอ็มโอยูร่วมเครือกรีนรอยเตอร์ทำสื่อเชิงรุกป้อนทีวี-นสพ.

มหาดไทยเซ็นเอ็มโอยูร่วมเครือกรีนรอยเตอร์ทำสื่อเชิงรุกป้อนทีวี-นสพ.

นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดร่วมกับ ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนรอยเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ โดยนายประชา เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสำคัญของรัฐบาล การผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สถานที่ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดผ่านทางสื่อโทรทัศน์ของบริษัท กรีนรอยเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือสยามธุรกิจโดยการลงนามครั้งนี้ ได้รับการประสานงานมาจาก นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผวจ.ฉะเชิงเทรา

“หลังจากนี้ผวจ.ทุกจังหวัดจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความน่าสนใจและ น่าเรียนรู้ผ่านมุมมองใหม่ๆ ไปสู่สายตาประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งมั่นใจว่าในแต่ละจังหวัดมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมในด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว หากได้รับการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนก็จะสามารถปลุกกระแสการท่องเที่ยวในประเทศและภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชน ในท้องถิ่นเกิดรายได้จากการท่องเที่ยว และมียอดจำหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้น” นายประชากล่าว