ตุลาการเปิดชื่อ15พยานแจงปมแก้รธน.

วันที่ 04 ก.ค. 2555 เวลา 13:43 น.
ตุลาการเปิดชื่อ15พยานแจงปมแก้รธน.
ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดพยานผู้ร้อง 7 คน ผู้ถูกร้อง 8 คน ไร้ชื่อ อานันท์ ปันยารชุน เข้าชี้แจงด้วยวาจาปมแก้รธน.

เมื่อเวลา 09.30 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณากำหนดตัวพยานบุคคลของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ที่จะต้องเข้าชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะตุลาการฯ ในวันที่ 5-6 ก.ค.ในคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่

จากนั้น เวลา 13.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เปิดรายชื่อพยานฝ่ายผู้ร้อง 7 คน ที่ศาลจะไต่สวนด้วยวาจา 1.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 2.นายวิรัตน์ กัลยาศิริ3.นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ 4.นายวันธงชัย ชำนาญกิจ 5.นายวรินทร์ เทียมจำรัส 6.นายบวร ยสินธร 7.นายสุรพล นิติไกรพจน์

พยานฝ่ายผู้ถูกร้อง 8 คน  1.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา หรือ นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานรัฐสภา 2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ3.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 4.นายโภคิน พลกุล 5.นายสามารถ แก้วมีชัย 6.อุดมเดช รัตนเสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล 7.นายชุมพล ศิลปอาชา  หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา 8.นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต