วุฒิฯร่วมเอกชนประกาศต้านทุจริต

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 12:10 น.
วุฒิสภาผนึกเอกชนต้านทุจริต ธีรเดช ชี้ คอรัปชั่นปัญหาใหญ่ต้องรีบกำจัด

พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา ร่วมกับนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกันแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

พล.อ.ธีรเดช กล่าวว่า กิจกรรมที่วุฒิสภาจะดำเนินการเป็นการสานต่อสิ่งที่ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมมือกันต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยวุฒิสภาจะช่วยสานต่อความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาที่อยู่ในแผ่นดินไทยมานานแล้ว เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงและทุกคนไม่ต้องการให้มีในแผ่นดินไทย แม้แต่การจัดอันดับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของไทยก็ไม่เป็นทีน่าพอใจ วุฒิสภายินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมจะร่วมทำงานสำคัญนี้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและประเทศชาติ หากภาคีเห็นว่าสิ่งใดที่วุฒิสภาจะทำประโยชน์ได้ขอให้แจ้งต่อประธานคณะกรรมาธิการ    

นายประมนต์ กล่าวว่า คณะทำงานของภาคีฯ ทำงานร่วมกันมากกว่า 2 ปีเศษมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง หากภาคีฯสามารถร่วมมือกับองค์กรอย่างวุฒิสภาจะเป็นโอกาสอย่างมาก ตนเชื่อว่าจะเป็นพลังผลักดันให้คณะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความร่วมมือเพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนเรื่องนี้

นายมหรรณพ กล่าวว่า เราจะร่วมมือกับภาคีฯ ดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบข้าราชการหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกรรมาธิการฯ จะไม่ยอมสยบให้อำนาจใด และหากมีการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดกรรมาธิการฯจะดำเนินการให้วุฒิสภาทำการถอดถอนบุคคลนั้นให้ดูเป็นตัวอย่าง

บทความแนะนำ