ถอนอานันท์พ้นพยานคดีค้านแก้รธน.

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 09:58 น.
ถอนอานันท์พ้นพยานคดีค้านแก้รธน.
พล.อ.สมเจตน์ยื่นศาลรธน.ถอนอานันท์ออกจากบัญชีพยานคดีร้องค้านการแก้ไขร่างรธน.แล้ว

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา เปิดเผยว่า  ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอถอนนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากบัญชีพยาน เพราะช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อกับนายอานันท์ได้ ทำให้การดำเนินการจัดทำบันทึกคำให้การล่วงหน้าของพยานเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถดำเนินการได้ทันกรอบเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันนี้    

 

อานันท์ ปันยารชุน
อานันท์ ปันยารชุน

พล.อ.สมเจตน์ อดีตหัวหน้าคณะสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) เป็นหนึ่งในผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถือเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ ได้ยื่นคำร้องดังกล่าว นอกเหนือจากผู้ร้องอีก 4 ราย ได้แก่ นายวันธงชัย ชำนาญกิจ, นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์, นายวรินทร์ เทียมจรัส อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนายบวร ยสินทร และคณะ          ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมเพื่อพิจารณากำหนดพยานบุคคลที่ทั้ง 2 ฝ่าย เสนอมาจำนวน 20 ปากว่าจะให้ใครเบิกความต่อศาลในวันที่ 5-6 ก.ค.ซึ่งพยานทุกคนต้องส่งบันทึกคำให้การล่วงหน้ามาภายในวันนี้ เพื่อให้คู่กรณีได้สำเนาแลกเปลี่ยนบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลมาไต่สวน และหลังจากไต่สวนเสร็จแล้วจะยังไม่ตัดสินคดีทันที เพราะต้องนำข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาก่อนว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะใช้ตัดสินได้หรือไม่ หากเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอแล้วศาลจะนัดฟังคำตัดสินอีกครั้ง