ยุติแก้รธน.-ร่างปรองดองรบ.อยู่ครบเทอม

วันที่ 01 ก.ค. 2555 เวลา 09:07 น.
ยุติแก้รธน.-ร่างปรองดองรบ.อยู่ครบเทอม
สวนดุสิตโพลเผยคนหนุนชะลอแก้รธน.ยุติดันร่างกม.ปรองดอง รัฐบาลอยู่ครบเทอม

สวนดุสิตโพล สะท้อนคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,562 คน ต่อการเมืองไทย ซึ่งมีผลโดยตรงต่ออายุของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 25-30 มิ.ย.2555 สรุปผลได้ดังนี้          1. ประชาชนคิดว่าเรื่องของ “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ควรดำเนินการต่อไปอย่างไร?          อันดับ 1ควรชะลอไปก่อน45.23%เพราะ ควรศึกษาให้รอบคอบและรอบด้าน ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์คนใดคนหนึ่ง ปัญหาความขัดแย้งต่างๆจะได้ลดลง ฯลฯอันดับ 2ควรยกเลิกโดยไม่มีการแก้ไข28.31%เพราะ ถึงแม้จะแก้ไข รธน. ปัญหาต่างๆก็ยังไม่จบลง การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ,ปัญหาน้ำท่วม ของแพง เร่งด่วนกว่า ฯลฯ อันดับ 3ควรดำเนินการแก้ไขต่อไป26.46%เพราะ ที่มาของ รธน.ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ควรแก้ไขให้เหมาะสม ,เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลสัญญาไว้กับประชาชนว่าจะแก้ไข ฯลฯ          2. ประชาชนคิดว่าเรื่องของ “พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ” ควรดำเนินการต่อไปอย่างไร?          อันดับ 1ควรถอนออกไปเลย40.49%เพราะ เป็นประเด็นที่สร้างปัญหา ความขัดแย้งต่างๆจะได้ยุติ ,รัฐบาลจะได้เดินหน้าดำเนินการแก้ปัญหาที่สำคัญในเรื่องอื่นๆต่อไป ฯลฯ อันดับ 2ควรชะลอไปก่อน34.36%เพราะ มีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ,ควรศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ทำความเข้าใจกับประชาชน ฯลฯ อันดับ 3ควรเดินหน้าแก้ไขต่อไป25.15%เพราะ รัฐบาลจะได้เดินหน้าบริหารบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ ประเทศชาติสงบสุข การสร้างความปรองดองมีผลดีมากกว่าผลเสีย ฯลฯ          3. จากกรณี การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. ปรองดองแห่งชาติ ถ้ารัฐบาลยุติทั้งสองเรื่อง รัฐบาลมีโอกาสอยู่ครบเทอม 50.32 %

บทความแนะนำ