วิปรัฐถกชี้ชะตากม.ปรองดองสัปดาห์หน้า

วันที่ 29 มิ.ย. 2555 เวลา 12:35 น.
วิปรัฐถกชี้ชะตากม.ปรองดองสัปดาห์หน้า
วิปรัฐบาลถกชี้ชะตากม.ปรองดองสัปดาห์หน้า อุดมเดช ชี้ จะถอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เสนอกม. ฝ่ายค้าน จี้ ถอนออกจากสภาฯป้องกันไฟการเมือง                นายอุดมเดช รัตนสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล  (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าวิปรัฐบาลจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรกับร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติทั้ง 4 ฉบับภายหลังนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้สภาฯถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาฯไปก่อน                 “การจะถอนหรือไม่ถอนร่างพ.ร.บ.ออกจากที่ประชุมต้องขึ้นอยู่เจ้าของร่างทั้ง 4 ร่าง ส่วนปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาในการถอนหรือไม่ มีหลายเรื่อง อาทิ ต้องฟังความเห็นจากประชาชนในการลงพื้นที่   ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น” นายอุดมเดช กล่าว                นายอุดมเดช กล่าวว่า ขณะนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก 1 เดือนถึงจะมีการเปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไป ในวันที่ 1 ส.ค. จึงคิดว่าการประชาเสวนาตามดำริของประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็สามารถดำเนินการไปได้เรื่อยๆอยู่แล้ว                นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า การจะถอนร่างกฎหมายออกจากสภาฯหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประธานสภาฯ ยังมีอีกสองปัจจัยคือ 1.เจ้าของร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ 2.ใบสั่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ถ้าใบสั่งไม่เห็นด้วย อยากให้เดินหน้าพ.ร.บ.ปรองดองต่อ ก็ยากที่จะถอนร่างกฎหมายทั้งหมดได้                 “หากจะถอนร่างพ.ร.บ.ปรองดองก็ไม่ควรอ้างเหตุผลเพื่อให้รัฐบาลมีอายุยาวนาน แต่ควรเป็นเหตุผลเพื่อความสงบสุขของประเทศ ถอดชนวนความขัดแย้ง และรักษาระบบนิติรัฐ ใครทำผิดต้องรับผิด ไม่ใช่มาล้างผิด อย่างไรก็ตามหากไม่มีการถอนร่างพ.ร.บ.ปรองดอง ก็มีโอกาสสูงที่เมื่อมีการพิจารณากฎหมายดังกล่าวในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาฯ จะเกิดการต่อต้านจากประชาชนจำนวนมาก และเกิดความขัดแย้งรุนแรง”นายจุรินทร์ กล่าว