รัฐสภาจัดพิธีบวงสรวงครบ80ปีวันสถาปนา

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 12:26 น.
รัฐสภาจัดพิธีบวงสรวงครบ80ปีวันสถาปนา
"สมศักดิ์"ถือฤกษ์09.09น.จัดพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์วันสถาปนารัฐสภาครบรอบ80ปี

วันนี้ (28มิ.ย.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.09 น. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี บวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 80 ปี โดยมี พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา และรองประธานรัฐสภา พร้อมด้วยนายนิคม ไวยรัชพานิช นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ รองประธานวุฒิสภา นายเจริญ จรรย์โกมล นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาฯ และเหล่าข้าราชการประจำรัฐสภาเข้าร่วมในพิธี

นอกจากนี้ยังมีพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทางศาสนา และพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญและลูกจ้างประจำตามลำดับ       การสถาปนารัฐสภาไทยเกิดขึ้นหลังประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24มิ.ย.2475 เริ่มมีการประชุมครั้งแรกวันที่ 28 มิ.ย.2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม มีผู้แทนราษฎรชั่วคราวชุดแรก จำนวน 70 คนภาพ/อภิชาติ จินากุล