บุญเลิศ เข้าวิน นายก อบจ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิ.ย. 2555 เวลา 21:11 น.
บุญเลิศ เข้าวิน นายก อบจ.เชียงใหม่
ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ "บุญเลิศ" คะแนนนำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น

ภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 15.00 น.  นั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้ประชาชนสามารถเข้าชมผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ โดยในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ WWW.CHIANGMAIPAO.GO.TH ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. ท่ามกลางความสนใจและเฝ้าติดตามของประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 18.00 น.จากการนับคะแนนร้อยละ 27.28 ปรากฏว่า นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 มีคะแนนนำทิ้งห่างผู้สมัครหมายเลขอื่นหลายเท่าตัว คือ 109,379 คะแนน ลำดับที่สองคือผู้สมัครหมายเลข 2 นายถาวร  เกียรติไชยากร ได้ 34,791 คะแนน ขณะที่นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ 24,372คะแนน ขณะที่นายขวัญชัย สกุลทอง ผู้สมัครหมายเลข3 ได้คะแนนมาลำดับที่ 4 ได้ คะแนน 9,953 คะแนน ในจำนวนนี้มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนถึง 12,171 บัตร 

ขณะที่คะแนนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดเดียวกับนายบุญเลิศ คาดว่า จะได้คะแนนเข้ามากว่า 30 คนจากทั้งหมด 42 เขต ล่าสุดบรรยากาศที่บ้านของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 มีบรรดานักการเมืองจากพรรคเพื่อไทยและประชาชนไปร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 2,603 หน่วย กำลังทยอยนับผลการเลือกตั้ง และสิ่งที่พบในการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ คือ พบจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง กากบาทช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนอยู่ในอัตราที่สูง บางแห่งมีจำนวนนับเท่าๆ กับจำนวนคะแนนของผู้ลงสมัคร และพบบัตรเสียบ้าง ส่วนใหญ่ เป็นการทำเครื่องหมายผิด และกากบาทมากกว่า 1 หมายเลข