logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ปูโยนคมนาคมเคลียร์สหภาพบินไทย

ปูโยนคมนาคมเคลียร์สหภาพบินไทย

23 พฤษภาคม 2555

นายกรัฐมนตรี สั่ง รมว.คมนาคม-บอร์ด แจงสหภาพการบินไทย ปมปลด ปิยสวัสดิ์ เชื่อคุยกันได้

นายกรัฐมนตรี สั่ง รมว.คมนาคม-บอร์ด แจงสหภาพการบินไทย ปมปลด ปิยสวัสดิ์ เชื่อคุยกันได้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ยื่นหนังสือเพื่อขอคำชี้แจงในการเลือกจ้างนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าส่วนนี้คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล คงไม่สามารถชี้แจงข้อมูลได้ ต้องให้ทางบอร์ดเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งมติเป็นเอกฉันท์ ก็ต้องเคารพการตัดสินใจ ทั้งนี้ได้ให้ทางนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ช่วยดูแลให้เกิดความเป็นธรรม และสื่อสารให้เข้าใจมากที่สุด

เมื่อถามจะเกิดปัญหาบานปลายหรือไม่ เพราะทางสหภาพยืนยันต้องการคำชี้แจง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องฝากทางกระทรวงคมนาคม ชี้แจงกับทางสหภาพ ซึ่งการทำงานทุกอย่างอาจมีบางส่วนไม่เข้าใจกันบ้าง ขอให้ทุกฝ่ายพูดคุยกัน เชื่อว่าคนไทยทุกคนมีความหวังดีต่อองค์กร ประเทศชาติ ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันให้ดี ทั้งนี้ ยังไม่ทราบเรื่องที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะออกมาเคลื่อนไหว แต่ไม่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหว อยากให้พูดจากัน ซึ่งเชื่อว่าจะพูดคุยกันได้