กกต.ยกคำร้องค้านรับรองสส.ประชาธิปไตยใหม่

วันที่ 25 เม.ย. 2555 เวลา 19:40 น.
กกต.ยกคำร้องค้านรับรองสส.ประชาธิปไตยใหม่
กกต.มีมติ3ต่อ2เสียงยกคำร้องค้านรับรองผลเลือกตั้งสส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นางสดศรี สัตยธรรม กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ กล่าวว่า ที่ประชุมกกต.มีมติ 3ต่อ2 เสียง ให้ยกคำร้องกรณีที่นายสยมภู เกียรติสยมภู เลขาธิการพรรคกิจสังคม ร้องคัดค้านการรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปไตยใหม่ เนื่องจากนายสุรทิน พิจารณ์ อดีตหัวหน้าประชาธิปไตยใหม่ ขาดคุณสมบัติในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ เพราะศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย โดยกกต.เสียงข้างมาก 3 เสียงเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะตัว จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าว

มติกกต.ดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นเสียงข้างมากของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่เสนอว่า การยื่นบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปไตย ใหม่ ในวันรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรทินในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เป็นการกระทำแทนพรรค ไม่ได้ยื่นในนามส่วนตัว

ขณะเดียวกันเห็นว่าการส่งผู้สมัครคนใดลงรับเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นอำนาจของ นายสุรทิน ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคในขณะนั้นแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา แต่เป็นมติของกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยใหม่ และเมื่อศาลมีคำสั่งให้นายสุรทินเป็นบุคคลล้มละลาย ก็ไม่ได้มีผลให้รายชื่อผู้สมัคร หรือการดำเนินการของพรรคเสียไปทั้งหมด เพราะรายชื่อของพรรคได้ผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรค และเมื่อไปดูบทบัญญัติการยุบเลิกพรรคการเมืองก็ไม่พบว่าการที่หัว หน้าพรรคต้องคำพิพากษาให้ล้มละลายเป็นเหตุให้ต้องยุบเลิกพรรคได้