รายงานปรองดองโผล่เข้าครม.

  • วันที่ 10 เม.ย. 2555 เวลา 21:40 น.

รายงานปรองดองโผล่เข้าครม.

รวบรัด ยัดรายงานปรองดองเข้าครม.นำร่องก่อนเสนอวิธีการปรองดอง

นายภักดีหาญส์  หิมะทองคำ  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   เปิดเผยว่า  การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ มีวาระทราบจร เรื่องที่ 9 รับทราบรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางปรองดองแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.สนธิ บุญยะรัตกลิน เป็นประธาน  โดยที่ประชุมครม.ไม่ได้แสดงความเห็นอะไร

ทั้งนี้ วาระดังกล่าว เป็นการนำเสนอเอกสารรายงานที่กมธ.ฯ  ได้ขอให้ทีมงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าไปศึกษา และกมธ.วิสามัญฯในนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.โดยมีมติให้ส่งรายงานดังกล่าวให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า จะยังไม่นำรายงานดังกล่าวเข้าที่ประชุม ครม. และขอให้นายงยุทธ วิชัยดิษฐ์  รองนายกฯและรมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ไปศึกษาก่อน  ขณะที่นายยงยุทธ เคยให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่มีการนำเข้าครม.จะต้องขอความคิดเห็นจากรมต.ก่อน แต่ไม่ต้องมีการจัดเวทีสานเสวนา 

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า  วาระดังกล่าว  นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการครม. ได้นำขึ้นมารายงานต่อที่ประชุมครม. ซึ่งเป็นเอกสารสีเขียวอ่อน มีเนื้อหาสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องแนวทางปรองดองทั้งหมด ทั้งการศึกษา การทำวิจัย แนวความคิด และเสนอความคิดเห็นทั้งหมด พร้อมกับแนบเอกสารแถลงการณ์สถาบันพระปกเกล้าต่อจุดยืนการนำเสนอผลงานวิจัยหากรวบรัดนำรายงานฉบับนี้ไปดำเนินการแนวทางใดแนวทางหนึ่งจะขอถอนงานวิจัยด้วย  ทั้งนี้การนำวาระดังกล่าวเข้าครม. ยังไม่ถือเป็นมติ ครม. โดยจะนำเสนอแนวทางปรองดองอีกครั้งเข้าที่ประชุม ครม.หลังเทศกาลสงกรานต์ 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ