ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เสียชีวิตแล้ว

วันที่ 09 เม.ย. 2555 เวลา 14:23 น.
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เสียชีวิตแล้ว
 "ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พม. เสียชีวิตแล้วด้วย โรค"มะเร็งตับอ่อน" วัย 71 ปี

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เสียชีวิตด้วยโรค มะเร็งตับอ่อน ด้วยวัย 71 ปี วันนี้(9 เม.ย.)เมื่อเวลา 13.43 น. ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์

สำหรับนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2484 ที่ บ้านนาคู ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hull สหราชอาณาจักร สมรสกับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ นายพิชา วัฒนศิริธรรม (สมรสกับณัฎฐพร ทิตตยานนท์) และ นางชมพรรณ กุลนิเทศ (สมรสกับ ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ)          นายไพบูลย์เคยทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          นายไพบูลย์รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลชั่วคราวของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550  (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย)