ปูเผยมาเลย์พร้อมช่วยไทยแก้ปัญหาใต้

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 15:32 น.
ปูเผยมาเลย์พร้อมช่วยไทยแก้ปัญหาใต้
นายกฯพอใจผลประชุมอาเซียน เผยผู้นำมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือแก้ปัญหาภาคใต้ ที่ประชุมพร้อมยกปัญหายาเสพติดเป็นวาระภูมิภาค

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20 ว่า ผลการประชุมครั้งนี้เป็นไปได้อย่างดี โดยผู้นำอาเซียนทุกประเทศยอมรับข้อเสนอของไทย ที่หยิบยกเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระภูมิภาคอาเซียน เพราะการแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนต้องอาศัยภูมิภาค โดยรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาเซียนปลอดยาเสพติด ปี 2558 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ไทยได้หยิบยกขึ้นมาหารือ เพราะปัญหาดังกล่าวบางครั้งมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งประเทศต่างๆ พร้อมให้ความร่วมมือประสานงานกับไทย ส่วนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติจากน้ำจะหารือกันต่อในการประชุมสุดยอดลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนเม.ย.นี้

นอกจากนี้ได้ใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้อธิบายถึงสถานการณ์ในจังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นในจ.ยะลา และอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้กับผู้นำอาเซียน ซึ่งผู้นำมาเลเซียมีความเข้าใจและขอบคุณประเทศไทยที่ดูแลคนของมาเลเซียที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการตรวจสอบการย้ายถิ่นฐานของประชาชน การเดินทางเข้า-ออก ซึ่งในระยะยาวจะต้องหารือกันเพื่อมีมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างครบวงจรต่อไป 

น.ส.ยิ่งลักษณ์จากการติดตามความคืบหน้าการทำงานของทั้ง 3 เสาหลักของอาเซียนพบว่ามีความคืบหน้า โดยเฉพาะเสาการเมือง ที่ประเทศพม่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย หลายประเทศให้การตอบรับและพอใจกับเรื่องดังกล่าว  ดังนั้นกลุ่มประเทศอาเซียน มีความเห็นว่าควรมีแถลงการณ์ที่ชัดเจน ขอให้นานาประเทศเลิกคว่ำบาตรพม่า ขณะที่ข้อเสนอของภาคประชาสังคมและเยาวชน ผู้นำอาเซียนรับข้อเสนอที่ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำมาพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้นายกฯจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ เที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 222 และถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 เวลาประมาณ 17.10 น.