สภารับร่างหลักการเว้นเสียภาษีขนส่ง-รถยนต์

  • วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 17:06 น.

ประชุมสภารับร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางบก-รถยนต์ยกเว้นการเสียภาษี ขณะที่ปชป.หวั่นทำให้รัฐอาจสูญเสียรายได้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 14 มี.ค.มีมติรับหลักการใน 2 ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ คือ ร่างพ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยได้รับเสียงเห็นด้วย 387 เสียง งดออกเสียง 4 และไม่ลงคะแนน 1 ส่วน ร่างพ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยได้รับเสียงเห็นด้วย 383 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติได้มีสส.อภิปรายสนับสนุนและคัดค้าน เพื่อให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว อาทิ นายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงว่า หากรถในส่วนของราชการที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี อาจทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้

ในการพิจารณาของกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นควรพิจารณาใน 2 ส่วน คือ 1.งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรว่าเพียงพอต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือไม่ และ 2.ควรจัดสรรเงินให้หน่วยงานเพื่อดูแล รักษารถยนต์ในหน่วยงานราชการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ มีผู้อภิปรายหลายคนสนับสนุนให้เพิ่มยานพาหนะที่ใช้ในองค์กรเอ็นจีโอ มีสิทธิที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการอภิปรายนายวัชระ เพชรทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลุกอภิปรายท้วงหนังสือราชการที่นำส่งร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ที่พบว่ามีการพิมพ์ผิด ในคำว่า “ภาษี” โดยคำว่า “ษี” ใช้สระอือ สะกดทำให้อ่านออกเสียงว่า “ภาษื” และได้พาดพิงไปถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้ลงนามในหนังสือราชการดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ