กต.นัดถกที่ชะอำชี้ขาดอำนาจป.ป.ช.สอบท่านเปา

วันที่ 04 มี.ค. 2553 เวลา 21:50 น.
ก.ต.ประชุมนัดพิเศษที่ชะอำ 6 มี.ค.ชี้ขาดป.ป.ช.มีอำนาจสอบผู้พิพากษาหรือไม่

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่มีนายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ประชุมพิจารณากรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งกรรมการสอบสวนและแจ้งให้ นายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปชี้แจงข้อกล่าวหา กรณีอนุมัติหมายจับนายสุนัย มโนมัยอุดม อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมิชอบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ซึ่งประธานศาลฎีกาเปิดให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  

นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต. เห็นว่า รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 197 กำหนดว่าการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอำนาจอิสระของผู้พิพากษา ถ้าไม่มีการทุจริต ป.ป.ช.ไม่สามารถตั้งกรรมการสอบผู้พิพากษาได้
         
ขณะที่ นายมนตรี ยอดปัญญา รองประธานศาลฎีกา เห็นว่า ผู้พิพากษามี ก.ต.ดูแลความเป็นอิสระของผู้พิพากษา และในรัฐธรรมนูญทุกฉบับหรือแม้แต่หลักสากลในระบบกระบวนการตรวจสอบ ผู้พิพากษาไม่พึงถูกฟ้อง หรือถูกกล่าวหาในการกระทำ หรือการชี้ขาดในอำนาจหน้าที่โดยเด็ดขาด หากมีผู้ฟ้องผู้พิพากษาอ้างว่าตัดสินลำเอียงหรือเหตุอื่นโดยปราศจากการทุจริต โดยศาลจะไม่รับฟ้อง ซึ่งเป็นหลักเบื้องต้นที่จะคุ้มครอง เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญปัจจุบันมีมากมาย จึงตรวจสอบกันเป็นทอดๆ โดยแต่ละองค์กรอาจจะไม่รู้อำนาจที่แท้จริงว่ามีหรือไม่
         
มีรายงานว่า ประธานศาลฎีกา ได้นัดประชุม ก.ต.วาระพิเศษในวันที่ 6 มีนาคม ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อฟังความเห็น ก.ต.ทุกคน และพิจารณาลงมติในประเด็นการอภิปรายข้างต้น อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช. ขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ การกระทำของ ป.ป.ช.ลุแก่อำนาจ ที่จะผิด ป.อาญา ม.157 หรือไม่ และประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป