ดาบติดดาวระส่ำงบฝึกสะดุด

  • วันที่ 06 มี.ค. 2555 เวลา 22:00 น.

ดาบติดดาวระส่ำงบฝึกสะดุด

"นายดาบติดดาว" ระส่ำครม.เด้งกลับของบฝึกอบรม 149 ล้านสะดุด เหตุยอดไม่ชัดเจน สั่ง “เหลิม-ประชา-วิเชียร”ดูโครงสร้างอัตรากำลังพลที่เหมาะสม

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  เปิดเผยว่า การประชุมครม.วันที่ 6 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เสนอครม. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555  งบกลาง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก   รวมเป็นเงิน 149,741,360  บาท โดยเป็นเงินปรับพอกสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ที่มีเงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 73,473,600 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวน 76,267,760 บาท  

อย่างไรก็ตาม ครม.เห็นว่า จำนวนอัตรานายดาบที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนายร้อย มียอดที่ไม่ชัดเจน เนื่องจาก ครม.สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเสนอ 5,000 อัตรา แต่ล่าสุดกับมียอดฝึกอบรม 20,000 อัตรา เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่องบประมาณที่เสนอ จึงขอให้ นำเสนอ ครม.อีกครั้งในสัปดาห์หน้า  

แหล่งข่าว กล่าวว่า  การพิจารณากรณีการเลื่อนยศนายดาบตำรวจ ซึ่งในวันที่ 1 เม.ย.นี้จะมีนายดาบตำรวจอายุ 53ปี ติดชั้นยศเป็นร้อยตำรวจตรี ทั้งนี้การปรับขึ้นดังกล่าวจะยังไม่มีการเพิ่มรายได้ เป็นเพียงการเพิ่มตำแหน่งเท่านั้น โดยรัฐบาลจะมีการจัดงานเลื่อนยศให้ ที่สนามกีฬาราชมังคลาฯ ให้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

อย่างไรก็ตามนายกฯ ได้มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปศึกษาโครงสร้างอัตรากำลังพล ซึ่งขณะนี้มีตำรวจว่างอยู่ประมาณ  2 หมื่นอัตราและมีปัญหาเนื่องจากในสมัยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ไปเปิดรับสมัครปริญญาตรีมาเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งพอเข้ามาก็มาเป็นตำรวจชั้นประทวน ไม่ได้เป็นชั้นสัญญาบัตร ดังนั้นเมื่อนายสั่งอะไรก็ไม่ฟัง ไม่มีแรงจูงใจ

“เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีการเตรียมการที่จะรับบุคคลากรเพิ่มพิเศษในสถานการณ์เร่งด่วนข้างหน้า ด้วยการรับสมัครวุฒิการศึกษา ป.6 มาเรียนในระยะสั้นก่อนมาเป็นข้าราชการตำรวจ  โดยนายกฯได้มอบหมายให้ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บำรุง  พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก และพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ไปศึกษาว่าโครงสร้างอัตรากำลงพลที่เหมาะสมของตำรวจควรจะเป็นอย่างไร และควรจะรับคนที่มีการศึกษาระดับไหน หรือควรจะมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่แค่ไหน อย่างไร แต่มติครม.วันนี้คือรับนายดาบตำรวจอายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อไปเป็นตำรวจสัญญาบัตร ซึ่งจะมีการทยอยปรับไปทุกปีใน 7 ปี โดยโครงการนี้ไม่ต้องเสียงบประมาณอะไร เพียงแต่เป็นการให้เกียรติเท่านั้น   ”แหล่งข่าว  กล่าว  

ข่าวอื่นๆ