วิปรัฐฉลุยชงแก้ไขรธน.9ก.พ.นี้

  • วันที่ 06 ก.พ. 2555 เวลา 15:29 น.

วิปรัฐฉลุยชงแก้ไขรธน.9ก.พ.นี้

วิปรัฐบาลฉลุย เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ฉบับเพื่อไทย ยื่นประธานสภาตามฤกษ์ 9 ก.พ.

อุดมเดช

นายอุดมเดช รัตนเสถียร  ส.ส.พรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)  แถลงว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลได้นำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ตามที่ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยยกร่าง มาพิจารณา ซึ่งที่ประชุมซึ่งมีตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยในหลัการที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยหลังจากวันนี้ แต่ละพรรคจะนำสำเนาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย เข้าสู่ที่ประชุมแต่ละพรรคการเมืองในวันพรุ่งนี้ หากแต่ละพรรคการเมืองไม่มีการปรับปรุงแก้ไขก็จะเข้าสู่กระบวนการลงชื่อส.ส.ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันพุธที่ 8 ก.พ. และยื่นให้ประธานรัฐสภาได้ในวันที่ 9 ก.พ. เพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียกประชุมรัฐสภาต่อไป อยู่ที่ประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมเมื่อไหร่

"รายละเอียดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ยังเป็นไปตามที่ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเสนอ กำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน  รวม 77 คนรวมกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาอีก 22 คน"ประธานวิปรัฐบาลกล่าว

ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า  ระยะเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากยื่นประธานรัฐสภาวันที่ 9 ก.พ. ก็จะอยู่ในช่วงการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อส.ส. ซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่นานจากนั้นอยู่ที่ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเรียกประขุมรัฐสภาพิจารณา ตั้งกรรมาธิการซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก่อนลงมติวาระ 3 ต้องเว้นระยะเวลาไว้ 15 วัน  เมื่อแก้ไข เสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง สสร. คาดใช้เวลาเดือนกว่าๆ  และการเลือกผู้เชี่ยวชาญ 22 คน  เมื่อได้สสร. ครบ ก็สามารถยกร่างรัฐธรรมนูญภายใน 180 วัน  ส่งให้ประธานรัฐสภาประสานกกต.ดำเนินการทำประชามติ  ปลายปีน่าจะแล้วเสร็จ

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ