กพต. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหยื่อไฟใต้7ล้าน

  • วันที่ 03 ก.พ. 2555 เวลา 18:50 น.

กพต. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหยื่อไฟใต้7ล้าน

รมว.มหาดไทย เผย ที่ประชุม กพต.เห็นชอบระเบียบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อไฟใต้รายละ 7 ล้านบาท

 

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบระเบียบ กพต.ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิด  โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 7 ล้านบาท  รวมเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพรายละ 5 แสนบาทตามประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยอัตราค่าช่วยเหลือผู้ที่ได้นับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ... รวมเป็น 7.5 ล้านบาท การคำนวณครั้งนี้ได้มีการเทียบเคียงตามหลักศาสนากับประเทศในตะวันออกกลาง ที่กำหนดว่าถ้าหากมีการทำให้เกิดเสียชีวิตจะต้องชดใช้ตามจำนวนอูฐ ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาลดหลั่นกันไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีคดี 4 ศพ ที่เจ้าหน้าทหารพรานยิงประชาชนจนเสียชีวิตนั้น จะได้รับเงิน 7 ล้านบาท ด้วยหรือไม่ นายยงยุทธ กล่าวว่ากล่าวว่า หากเข้าหลักเกณฑ์ระเบียบนี้ก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ด้วย ซึ่งคงจะต้องมีการพิจารณากำหนดรายละเอียดอีกครั้ง ที่ต้องมีการพิสูจน์ว่าเข้าหลักเกณฑ์การเสียชีวิตจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเงินช่วยเหลือเยียวยานี้จะครอบคลุมไปถึงเหตุการณ์กรือเซะ- ตากใบ

 

ข่าวอื่นๆ