ฝ่ายค้านวอล์คเอ้าท์รัฐผ่าน2พรก.กู้

วันที่ 02 ก.พ. 2555 เวลา 14:24 น.
ฝ่ายค้านวอล์คเอ้าท์รัฐผ่าน2พรก.กู้
สภาฯทุลักทุเลอุนุมัติ 2 พ.ร.ก. ฝ่ายค้าน วอล์คเอ้าท์ ฉุน สส.รัฐบาลเสนอปิดอภิปราย ปิดปากประชาชน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก 263 เสียงอนุมัติพ.ร.ก.กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.2555 และ อนุมัติพ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพ.ศ.2555 ด้วยคะแนน 262 เสียง จากนั้นนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาฯในฐานะประธานการประชุมได้สั่งปิดประชุมในเวลา 14.30น.

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการลงมติได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างการประชุมจนกระทั่งสส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินออกจากห้องประชุมสภาฯ เนื่องจากไม่พอใจกับเสนอญัตติปิดอภิปรายของนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย เพราะต้องการตอบโต้หลังจากนายบุญยอด สุขถิ่นไทย สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอนับองค์ประชุมเนื่องจากไม่เห็นรัฐมนตรีคนใดมารับฟังคำอภิปรายเกี่ยวกับพ.ร.ก.ของฝ่ายค้าน

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสส.ที่กำลังรอคิวอภิปราย ในที่นี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่การที่นายบุญยอดเสนอนับองค์ประชุมผ่ากลางปล้องแบบนี้ก็สมควรที่จะโดนยาแรงด้วยการขอเสนอปิดอภิปราย

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายแสดงความไม่พอใจว่า ในเมื่อฝ่ายรัฐบาลใช้เสียงข้างมากปิดปากสส.ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนโดยไม่สนใจและให้ความสำคัญกับเสียงข้างน้อย ฝ่ายค้านจึงขอไม่เข้าร่วมสังฆกรรมในการลงมติเกี่ยวกับพ.ร.ก.ทั้งสองฉบับและจะเดินออกจากห้องประชุมสภาฯ