แปลก+พิสดาร

วันที่ 01 มี.ค. 2553 เวลา 06:56 น.
คงต้องมีอะไรผิดพลาด หรือต้องตั้งสติกันใหม่ได้แล้ว ในบ้านนี้เมืองนี้ ที่พูดเช่นนี้มาจากผลของ สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,256 คน ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. ต่อกรณีการตัดสินคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

การสำรวจดังกล่าว มีการแสดงความเห็นทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ที่แน่นอน จะส่งผลทำให้การเมืองไทยร้อนแรงมากยิ่งขึ้น

แต่อีกแง่มุมของผลสำรวจ...นี่สิ มันน่าคิด

ในคำถามเกี่ยวกับการตัดสินคดียึดทรัพย์มีผลต่อคะแนนนิยม พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างไร ปรากฏว่า 44.90% เห็นว่าจะลดลงเพราะแสดงให้เห็นว่ามีความผิดจริงตามกระแสข่าวต่างๆ ที่ออกมาก่อนที่จะมีการตัดสินคดี ฯลฯ

แต่มีความเห็น 30.28% มองว่าคะแนนนิยม พ.ต.ท.ทักษิณ เท่าเดิม เพราะยังมีผู้ที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสื้อแดง ฯลฯ ขณะที่อีก 24.82% เห็นว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับคะแนนสงสารและความเห็นใจจากประชาชน อีกทั้งยังเห็นลูกๆ ต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย

นี่แหละ มันถึงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอย่างไรชอบกล

เพราะผลสำรวจที่ออกมา คนน้อยกว่าครึ่งมองเห็นว่า คะแนนนิยมของ พ.ต.ท.ทักษิณ จะลดลง

แต่คนมากกว่าครึ่งมองว่า ผลการตัดสินไม่กระทบกับคะแนนนิยม พ.ต.ท.ทักษิณ โดยส่วนหนึ่งมองว่าคะแนนนิยมจะเท่าเดิมและอีกส่วนมองว่าจะเพิ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำ
แล้วจะทำอย่างไรกันดี

ในเมื่อคนจำนวนมากยังมองว่า การตัดสินคดียึดทรัพย์ ไม่กระทบถึงความนิยมชมชอบในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ แม้ศาลจะอ่านคำพิพากษาแสดงให้เห็นพฤติกรรมอำพรางใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

ทว่า คนก็ยังหลงใหล พ.ต.ท.ทักษิณ เหมือนเดิม

ถึงได้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่า ...คงต้องมีอะไรผิดพลาด หรือต้องตั้งสติกันใหม่ได้แล้ว ในบ้านนี้เมืองนี้

และอย่าลืม ผลสำรวจที่ว่า ทำกันกลางกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ทำกันที่อีสาน หรือภาคเหนือ เขตอิทธิพลทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ เสียด้วยซ้ำ

ผลยังออกมาเป็นอย่างนี้ !!!!

วันพระมาฆบูชา เพิ่งผ่านไปหมาดๆ ขอตั้งสติ อยู่กับตัว ไม่พูดไม่จา ไม่ว่าอะไรเสียดีกว่า

เพราะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด อะไรจะเป็นก็ต้องเป็น