บรรเจิดเปิดกลุ่มนักวิชาการชนนิติราษฎร์

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 20:52 น.
บรรเจิดเปิดกลุ่มนักวิชาการชนนิติราษฎร์
"บรรเจิด สิงคะเนติ" เปิดตัว "สยามประชาภิวัฒน์" ชน "นิติราษฎร์" 5 สถาบันอุดมศึกษา 20 คณาจารย์ ร่วมย้ำสถาบันกษัตริย์ต้องดำรงอยู่

นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณะบดีนิติศาสตร์ สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดเผยว่าขณะนี้กลุ่มนักวิชาการจาก 5 สถาบันอุดมศึกษาประมาณ 20 กว่าคนได้มีการรวมตัวกันใช้ชื่อ ว่ากลุ่มสยามประชาภิวัฒน์โดยจะมีการเปิดตัวและแนวคิดของกลุ่มที่เป็นกลุ่ม นักวิชาการของจริงในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.นี้ ที่นิด้า โดยจะมีการเปิดตัวแถลงจุดยืนของกลุ่มในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปสังคม กฎหมาย การเมืองเพราะในกลุ่มกำลังเป็นห่วงในเรื่องทุนนิยมผูกขาดโดยพรรคการเมืองและ วิกฤตเสรีภาพและวิกฤตศีลธรรมที่เกิดขึ้น

"เรามองจากหลักคิดว่าต้องให้คุณค่าสังคมไทยไม่ใช่ไปเอาแบบสังคมตะวันตก สังคมไทยให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะมีคุณค่านี้คือหลักสำคัญที่เป็นตัวตั้งของสังคมไทย กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์เป็นการรวมกลุ่มกันของนักวิชาการที่ไม่ได้รวมกันแบบเฉพาะกิจ แต่รวมกันจริงจังเพื่อขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ ที่สังคมอยากรู้ท่าทีของเราเช่นเรื่องมาตรา 112 หรือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ เราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อประกบชนกับนิติราษฎร์ แต่เราเห็นว่าสังคมไทยจำต้องมีการขับเคลื่อนให้เป็นประชาภิวัฒน์โดยกลุ่มประชาชนเป็นหลักไม่ใช่กลุ่มชนชั้นนำ"นายบรรเจิดกล่าว

บรรเจิด
บรรเจิด