“ปู่ชัย”ยันเกียกกายเหมาะสร้างสภาใหม่

วันที่ 10 ม.ค. 2555 เวลา 16:14 น.
“ชัย ชิดชอบ”ยันโปร่งใสสร้างสภาใหม่ เหตุยังไม่มีประกวดราคา  ชี้ เกียกกายเหมาะสมที่สุด ผ่านการศึกษารอบคอบ

นายชัย  ชิดชอบ  สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  อดีตประธานรัฐสภา แถลงข่าวถึงกรณีที่นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 ในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มีแนวคิดที่จะย้ายการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียกกาย ไปที่ จ.สระบุรี เนื่องจากเกิดปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างและปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ว่า  เรื่องการหาสถานที่ก่อสร้างอาคารัฐสภาแห่งใหม่เริ่มตั้งแต่ปี 2535 ในสมัยของนายมารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา เป็นต้นมา ที่หาอยู่หลายที่ อาทิ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  บางขุนเทียน  ที่ของการรถไฟ จนกระทั่งถึงในสมัยของนายอุกฤษ มงคลนาวิน  นายพิชัย รัตตกุล  ทั้ง 2 คนเสนอที่เกียกกาย  จากนั้นก็ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สำรวจ และพบว่าสถานที่ดังกล่าวเหมาะสมที่สุดตามแบบการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่รัชกาลที่ 1 เป็นผู้ดำริไว้

นายชัย กล่าวว่า ขอยืนยันว่าการเลือกพื้นที่ย่านเกียกกายมีการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องรอบด้านแล้ว โดยในสมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง 1.2หมื่นล้านบาท  และเข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2550  ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมการก่อสร้าง ตั้งแต่การเวนคืนที่ดิน การสำรวจผลกระทบการศึกษาด้านสิ่วแวดล้อม (อีไอเอ) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการออกแบบซึ่งใช้งบไปแล้วกว่า 7พันล้านบาท  และยังมีเงินค้างท่อที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีก 3พันล้านบาท  ดังนั้นจึงเรียกร้องให้นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานรัฐสภาและนายเจริญ  เร่งเดินหน้าประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้เลย

นายชัย กล่าวว่า ขั้นตอนที่เหลือจากนี้ไป เหลือเพียงการประกวดราคา อย่ามาถ่วงเวลาเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครไปโกงกิน เพราะยังไม่ได้ประกวดราคา จึงอยากฝากให้ ทั้งนายสมศักดิ์ และนายเจริญ  เชิญผู้รับเหมาจากทั่วโลก มาทำการแข่งขันประกวดราคา และยืนยันว่าสถานที่ย่านเกียกกายน้ำไม่ท่วมเพราะจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาก็น้ำไม่ท่วม   ส่วนที่บอกว่า จ.สระบุรี น้ำไม่ท่วมนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมาก็เห็นกันอยู่ทั้ง จ.สระบุรี จ.ลพบุรี  

"ทั้งนี้หากเห็นว่าสถานที่ย่านเกียกกายไม่เหมาะสม ก็อยากให้ไปถามบุคคล 3 คน คือ นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา  พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  และนายพิทูร  พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเชื่อว่าเลขาสภาฯ คงกระอักเลือดอยู่เพราะมีงบประมาณอยู่ในมือก็ใช้ไม่ได้  และยืนยันว่า 3 ปีที่ผ่านมา ยืนยันไม่มีเรื่องทุจริต ใดๆทั้งสิ้น ไปสอบถาม 3 คน นี้ได้ อีกทั้งคณะกรรมการฯที่ดูและเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารัฐสภาที่เกียกกาย มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ทหาร  ตำรวจ พลเรือน ส.ส.  ส.ว. 75 คน ซึ่งมาจาก 8 หน่วยงานของรัฐ" นายชัย กล่าว