โพลเผยปชช.ตั้งฉายารัฐบาลเอาอยู่

วันที่ 29 ธ.ค. 2554 เวลา 10:25 น.
โพลเผยปชช.ตั้งฉายารัฐบาลเอาอยู่
เอแบคโพล เผยประชาชนโหวตผลงานปราบปรามยาเสพติดรัฐยอดเยี่ยม ยกแก้ปัญหาน้ำท่วมคือผลงานยอดแย่  พร้อมตั้งฉายา"รัฐบาลเอาอยู่" 

ยิ่งลักษณ์
ยิ่งลักษณ์

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ผลงานยอดเยี่ยม ผลงานยอดแย่ของรัฐบาล และฉายารัฐบาล ฉายานายกรัฐมนตรี ปู ในสายตาประชาชน" โดยศึกษาจาก 2,104 ตัวอย่าง ใน 17 จังหวัดของประเทศระหว่างวันที่ 20-28 ธ.ค. ที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่า

กระแสข่าวผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่สาธารณชนชื่นชอบมากที่สุด คือ การปราบปรามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด 36.2 %   ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 19.6% การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 14.2% การแก้ปัญหาน้ำท่วม 13.1% โครงการประชานิยมด้านพลังงาน 8.5% โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 4.1% และอื่น ๆ อาทิ ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ แจกแท๊ปเลตนักเรียน รถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก แก้รัฐธรรมนูญ จับบ่อนพนัน 4.3%

ส่วนผลงานยอดแย่ของรัฐบาล อันดับหนึ่งคือการแก้ปัญหาน้ำท่วม ทุจริตถุงยังชีพ ช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติ ปล่อยให้นักการเมืองแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำ 38.1% รองลงมาคือ รัฐบาลชุดนี้ เพิ่มรายจ่าย ลดรายได้ ชาวบ้านเดือดร้อน 27.6% รัฐบาลขัดแย้ง แย่งชิงอำนาจกันเองภายใน 15.7% และผลเข้าถึงยาก เข้าไม่ถึงประชาชน ห่างเหินประชาชน ไม่เหมือนช่วงหาเสียง 10.3% ทำงานไม่จริงจัง ไม่จริงใจ ช่วยเหลือพวกพ้อง ทำเพื่อคนๆ เดียว คิดเองไม่เป็น 8.3%

ทั้งนี้เมื่อขอให้ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามตั้ง "ฉายารัฐบาล" พบว่า ฉายาที่ได้รับการโหวตจากเสียงของประชาชนอันดับหนึ่งคือ "รัฐบาลเอาอยู่" 27.9% อันดับที่สองคือ "รัฐบาลทักษิณมือสอง โฟนอิน เสียงตามสาย หุ่นเชิด" 25.2% อันดับที่สาม คือ รัฐบาลโปร่งใส ยอดเยี่ยม ถูกใจประชาชน 11.6% "รัฐบาลเอาจริง ทำจริง ทำได้" 8.2% "รัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริง" 7.1% "รัฐบาลไพร่ผลัดใบ" 5.4% และอื่นๆ อาทิ "รัฐบาลหนีน้ำ" "รัฐบาลจำเป็น" "รัฐบาลเฉื่อยแฉะ" "รัฐบาลน้ำเน่า" 14.6%

และเมื่อขอให้ประชาชนตั้ง "ฉายานายกรัฐมนตรี" พบว่า ฉายาที่ได้รับการโหวตมากที่สุดอันดับแรก คือ "ปูสวยแสนเก่ง" 28.5% อันดับที่สอง "ปูน้องสาวผู้เสียสละ ยอมตายแทนพี่ชาย" 20.7% อันดับที่สาม "ปูเจ้าน้ำตา" 18.6% อันดับที่สี่ "ปูยิ่งเละ ปูหนีน้ำ" 14.2% อันดับที่ห้า "ปูยอดหญิงหัวใจแกร่ง ใจเย็น อดทนอดกลั้น สู้เสือ" 9.9% และ อื่นๆ เช่น "ปูตามโพย" "ปูน่าเชื่อถือ พูดดีทำได้" "ปูแก้ปัญหาไม่เป็น ไม่รู้จริง พูดผิดตลอด" 8.1%