เลขากฤษฎีกายันพรฎ.อภัยโทษไม่เอื้อใคร

วันที่ 22 พ.ย. 2554 เวลา 13:50 น.
เลขาธิการกฤษฎีกา ยอมรับ ปรับถ้อยคำในร่าง พรฎ.อภัยโทษ แต่ยืนยันไม่เอื้อบุลคคลใด

นายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ยอมรับมีการปรับถ้อยคำบางประการในร่างพ.ร.ฎ. อภัยโทษแต่ไม่มีข้อความใดที่จะเปิดช่องให้ตีความเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด