พันธมิตรยื่นศาลรธน.ตีความพรฎ.อภัยโทษ

วันที่ 19 พ.ย. 2554 เวลา 13:36 น.
พันธมิตรยื่นศาลรธน.ตีความพรฎ.อภัยโทษ
พันธมิตร ออกแถลงการณ์ต้าน พ.ร.ฎ.อภัยโทษ  ชี้ ทำลายหลักนิติรัฐอย่างไม่บังควร ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พร้อมนัดชุมนุมหน้ากฤษฎีกา 21 พ.ย.

วันนี้ แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) อาทิ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายพิภพ ธงไชย นายสำราญ รอดเพชร นางมาลีรัตน์ แก้วก่า นายศรัญญู วงศ์กระจ่าง นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ ได้มีการประชุมหารือถึงการออก พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ โดย นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรฯไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ได้มีการประชุมผ่านทางโทรศัพท์

จากนั้น 11.00 น.นายปานเทพ ได้อ่านแถลงการณ์เรื่องคัดค้านร่างพ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ดังกล่าว ซึ่งเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้พ้นความผิดโดยที่ไม่ต้องรับโทษใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางพันธมิตรตั้งข้อสังเกต 3 ข้อคือ 1.เป็นการสวมรอยต่อยอดจากรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้มีการแก้ไขหลักการเดิมในเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2.อาจมีการลบฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในบัญชีแนบท้ายพ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2553 และ 3.อาจมีการลบมาตรา 4 ที่อยู่ใน พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2553 และอยู่ในพ.ร.ฎ.ทุกฉบับที่ผ่านมา ดังนั้น หาก ครม.เห็นชอบตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็ถือว่า มีเจตนาช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นการเฉพาะเจาะจง และมีคำสัมภาษณ์ของร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่า ได้เตรียมการไว้หมดที่จะนำตัว พ.ต.ท.ทักษิณ กลับบ้าน

นายปานเทพ กล่าวว่า การถวายคำแนะนำด้วยร่าง พ.ร.ฎ.เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่หนีบทลงโทษตามอาญาแผ่นให้ไม่ได้รับโทษย่อมขัดกับหลักสามัญสำนึกทั่วไปและหลักนิติธรรม ถือเป็นการนิรโทษกรรมโดยการแฝงเร้นในการอภัยโทษอันเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท และเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารถวายคำแนะนำในลักษณะเป็นแรงกดดันทางการเมืองต่อพระราชอำนาจให้มีพระราชวินิจฉัยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายย่อมเป็นขั้นตอนการถวายคำแนะนำที่ทำลายหลักนิติรัฐอย่างไม่บังควร

ดังนั้น กลุ่มพันธมิตรฯ จะมีการรวมตัวกัน เพื่อชุมนุมบริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ให้ อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ต้องรับโทษตามความผิด  นอกจากนี้ จะมีการยื่นหนังสือต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ส่งต่อร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าวให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ พร้อมกันนี้ จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง คณะองคมนตรี เพื่อยับยั้งในการเสนอทูลเกล้าถวายคำแนะนำ เพื่อรอให้กระบวนการขัดแย้งได้ข้อยุติ นอกจากนี้ จะยังมีการยื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในกรณีการกระทำความผิดขัดต่อกฎหมายของคณะรัฐมนตรี ในการปรับ พ.ร.ฎ.โดยมิชอบ