กมธ.ศาสนาค้านสร้างโรงแรมสูงกระทบวัดยานนาวา

วันที่ 23 ก.พ. 2553 เวลา 13:17 น.
กรรมาธิการ ศาสนา วุฒิสภา คัดค้านสร้างโรงแรม32 ชั้น กระเทือนโบราณสถานฯวัดยานนาวา

ศ.ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานกรรมาธิการศาสนาคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมวุฒิสภา แถลงคัดค้านการก่อสร้างโรงแรมสูง 32 ชั้น ในเขตธรนีสงฆ์วัดยานนาวาเนื่องจาก จะกระทบกับคุณค่าความเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ และ  มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางสังคม และยังเป็นอนุสรณ์สะท้อนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างราชวงศ์ไทยจีน

ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงแรมดังกล่าวความสูงจากตัวอาคารจะข่มทั้งอุโบสถและพระบรมรูปรัชการที่ 3  ซึ่ง หากมองจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะทำให้ลักษณะภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่โดยรอบ อุโบสถรูปสำเภาจีนเปลี่ยนไปในทางลบ   นอกจากนี้ทางกรรมาธิการฯ จะไปดูแลเรื่องการกำหนดรูปแบบตัวอาคารสูง  และอยากเรียกร้องให้ผู้ว่าฯ กทม. เข้าไปดูแลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้